Ekonomi

Oylum Sınai Yatırımlar’da bedelli sermaye artırımı

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş’de bedelli sermaye artırımına ilişkin karar alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

‘Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.617.600 TL’den 85.000.000 TL’ye artırılmasına, artırılacak 57.382.400 TL nominal bedelli payların sermaye piyasasımevzuatına uygun olacak şekilde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadan 1 TL nominal bedel üzerinden satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulunun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine, sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu ve (C) grubu pay sahiplerine de (C) grubu pay verilmesine, (A) ve (B) grubu payların nama yazılı ve imtiyazlı pay, (C) grubu payların da hamiline yazılı ve imtiyazsız pay olmasına ve ihraç edilecek (C) grubu payların borsada işlem gören nitelikte olmasına, ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sonra ermesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi itibariyle kullanılmayan paylar olması halinde kalan payların yeni pay alma haklarının sürenin bitimini takip eden 2 iş günü süreyle borsanın ilgili pazarında ortaklık şartı aranmaksızın nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin kullanımına açılmasına, 2 iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanımız Yener Büyüknalbant’ın görevlendirilmesine, işbu kararın KSS tebliği uyarınca kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar vermiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu